הגשה מול מצלמה וקריינות באנגלית

Hey there, I speak Hebrew and English, I do Voice Over & On Camera.

Here are a few samples in English. For more information: Contact Me .