top of page

הגשה/הדגמה/הסברה מול מצלמה

מגישה אתרים, אפליקציות, סרטי תדמית והדרכה - יצוגית/קומית/רשמית, אני כחומר גלם בידיכם.

bottom of page